1

تاریخچه لوگوی بانک ملت

News Discuss 
لوگوی بانک ملت: به موجب مصوبه تاریخ 29 / 09/1358 با ادغام بانک های تهران ، داریوش ، بین المللی ایران ، عمران ، بیمه ی ایران ، ایران و عرب ، پارس ، اعتبارات تعاونی و توزیع ، تجارت خارجی و فرهنگی در تاریخ 31 / 04/ 1359 بانک https://hidika.net/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story