1

Everything about สารชีวภาพกำจัดเพลี้ย

News Discuss 
ศัตรูพืชอาศัยให้มากที่สุด ช่วงเวลาพ่นควรเป็นช่วงเวลาเย็น เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อราคือ มีความชื้นสูง และแดดอ่อน ให้น้ำกับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความชื้น ๆ และหากมีผักตบชวาในท้องที่ของผู้ใดให้เป็นหน้าที่ของผู้นั้นทําลายเสียให้หมด” แต่โดยธรรมชาติของ “เพลี้ย” เขาจะโจมตีพวกพืชที่อ่อนแอ ซึ่งเชื้อราที่เกิดขึ้นในพืช เป็นต้นเหตุที่ทำให้พืชอื่นแอ เมื่... https://dallas84kh8.ageeksblog.com/20254465/not-known-facts-about-กำจ-ดศ-ตร-พ-ช

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story