1

قیمت خانه در استانبول به پول ایران

News Discuss 
بله امکان دارد اما این خانهها بخصوص در شهرهای بزرگ در مناطق بومینشین استانبول یا آنکارا قرار دارد و طبیعتاً پذیرش خارجی در مناطق بومی که ارتباط و فرهنگ خاصی بین آنهاست حداقل در ابتدای مهاجرت و اقامت ترکیه کار سادهای نیست. با توجه به اینکه کشور ترکیه، کشوری http://garrett337ph.total-blog.com/2021-3-32723823

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story